kiểu nhà hát

Chỗ ngồi thường đối diện với sân khấu, đối diện với bàn họp hay các diễn giả và đặc biệt không có bàn kèm theo.
Thích hợp cho những sự kiện người tham dự là khán giả, không phù hợp cho các sự kiện ăn uống hoặc ghi chép.

Chỗ ngồi thường đối diện với sân khấu, đối diện với bàn họp
hay các diễn giả và đặc biệt không có bàn kèm theo.
Thích hợp cho những sự kiện người tham dự là khán giả,
không phù hợp cho các sự kiện ăn uống hoặc ghi chép.

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục