kiểu lớp học

Dãy bàn, ghế hội nghị hướng lên sân khấu, thường có diễn giả,
không gian thuận tiện cho việc ghi chép, đọc tài liệu. Thích hợp cho những sự kiện có ghi chép
hoặc có phát tài liệu để người tham dự tham khảo hoặc dùng máy tính xách tay.
Đây là giải pháp sắp xếp giúp thoải mái nhất cho những cuộc họp dài
và có không gian cho khách mời để vật dụng hoặc gác tay.

Dãy bàn, ghế hội nghị hướng lên sân khấu,
thường có diễn giả, không gian thuận tiện cho việc ghi chép,
đọc tài liệu. Thích hợp cho những sự kiện có ghi chép
hoặc có phát tài liệu để người tham dự tham khảo
hoặc dùng máy tính xách tay. Đây là giải pháp sắp xếp giúp
thoải mái nhất cho những cuộc họp dài và có không gian
cho khách mời để vật dụng hoặc gác tay.

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục