cho thuê địa điểm

Các không gian tại Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace được thiết kế
để có thể tùy biến một cách linh hoạt tùy theo mô hình và quy mô của từng loại sự kiện.

Các không gian tại Trung tâm Sự kiện và Triển lãm White Palace được thiết kế
để có thể tùy biến một cách linh hoạt tùy theo mô hình và quy mô của từng loại sự kiện.

Về Trang Chủ

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn về website. Chọn ĐÓNG và tiếp tục