CONFERENCE SERVICES

At White Palace Convention Center, we offer premium half-day and full-day conference packages at flexible rate.
Our dedicated team will provide  tailor-made solutions to meet your requirements and support you throughout your event,
ensure that everything runs smoothly and professionally.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tiếng Việt) Tại Trung Tâm Hội Nghị White Palace , chúng tôi cung cấp các gói họp hội nghị tiêu chuẩn nửa ngày và nguyên ngày cao cấp với mức giá linh hoạt cho doanh nghiệp. Dựa trên quy mô và tính chất của hội nghị, các chuyên gia sẽ tư vấn, thiết kế phương án sắp xếp tối ưu. Đặc biệt, chúng tôi sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ khách hàng và đối tác trong suốt quá trình tổ chức, đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ, chỉn chu trong từng chi tiết.

 

 

 

 

Back Home

ALL-INCLUSIVE SERVICES

  • Half-day conference package, no lunch buffet
  • Half-day conference package with lunch buffet
  • Full-day conference package, no lunch buffet
  • Full-day conference package with lunch buffet

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By closing this box and continuing, you accept our use of cookies.